Mentorordning

Går du på stx og har brug for hjælp til at gennemføre din ungdomsuddannelse på grund af faglige eller personlige problemer, kan Nakskov Gymnasium og HF tilbyde dig støtte fra en mentor.

Mentoren er en af skolens lærere, som du ikke har som underviser. Vedkommende kan hjælpe dig med at afklare din situation og løse nogle af dine problemer, så du får lettere ved at gennemføre din uddannelse.

I de fleste tilfælde tager skolen initiativ til at tilbyde en mentor til de elever, som efter skolens vurdering vil have gavn af mentorordningen. Elever har dog også mulighed for selv at henvende sig til skolen med ønsket om at få tildelt en mentor.

En mentor er din personlige samtalepartner, som giver dig støtte til at komme videre. Mentoren kan hjælpe dig med dine studiemæssige og personlige problemer på forskellig vis:

  • Prikke en af dine lærere på skulderen og gøre vedkommende opmærksom på din situation
  • Holde øje med, at du kommer til timerne og får afleveret dine opgaver
  • Andet du har brug for

Din mentor og din studievejleder udveksler viden og koordinerer deres hjælp. 

Kontakt en af skolens studievejledere, hvis du gerne vil have en mentor.