Tutorordning

Som elev på Nakskov Gymnasium og HF får du en tutor, som du har som lærer. Du vil således kende din tutor, der i det daglige vil kunne følge din udvikling i samarbejde med klassens øvrige lærere.

Gennem individuelle tutorsamtaler, der fokuserer på dine studiemæssige- og faglige udvikling, vil din tutor støtte og rådgive dig i din læringsproces, ligesom tutoren vil give dig faglig og metodisk vejledning.

Din tutor kan hjælpe dig med at

 • fastholde fokus på din ungdomsuddannelse
 • motivere dig, så du gennemfører HF
 • hjælpe dig med at forholde dig til:
  • dit ambitionsniveau
  • dine stærke og svage sider
  • hvordan du klarer dig i undervisningen
  • hvordan du kan justere din læreproces

Din tutor er ikke din studievejleder.