Alle ønsker opfyldt

STUDIERETNINGSVALGET 2022/23

”Alle elevers ønsker er blevet tilgodeset i forbindelse med studieretningsvalget for skolens 1.g-elever”, fortæller rektor på Nakskov Gymnasium og HF, Peter J.O. Rasmussen. ”Jeg er vældig tilfreds med, at vi på en lille skole kan tilbyde og oprette så mange studieretninger.” Det betyder, at vores elever er lige så godt stillet som på de fleste andre gymnasier i landet. ”Den mest valgte studieretning indeholder samfundsfag og engelsk på gymnasiets højeste niveau, det vi kalder A-niveau. Sådan har det også typisk været landsplan.

Alligevel kan vi også se et nyt mønster: Flere har valgt Engelsk på A-niveau kombineret med spansk på A-niveau, hvortil kommer tysk på B-niveau. Sprogene har ligget underdrejet i nogle år, men måske er de på vej fremad igen.

Det er også godt for skolen, vi kan oprette to naturvidenskabelige retninger, den ene med matematik, fysik og kemi, den anden med biologi og kemi. Endelig skal det nævnes, at der også er plads til elever, der vil sammensætte matematik og samfundsfag på højeste niveau. Det understreger, at Nakskov Gymnasium og HF kan tilbyde et bredt udvalg af spændende studieretninger til landsdelens unge.”, slutter Peter J.O. Rasmussen

Eleverne starter op i deres nye studieretningsklasser 1.november. Først skal de have overstået grundforløbet, som afsluttes med to prøver, en skriftlig i almen sprogforståelse (AP) og en mundtlig prøve i naturvidenskabeligt grundforløb (NV). Disse prøver afvikles på den anden side af efterårsferien i ugerne 43 og 44.

Når man har gennemført grundforløbet i en treårig gymnasieuddannelse begynder studieretningsforløbene, og man kan eventuelt skifte mellem uddannelserne.