Allersidste time

Når et skoleår nærmer sig sin afslutning, er det ikke altid kun de kommende studenter man tager afsked med, men også erfarne lærerkræfter.

Billederne viser lektor i fransk og engelsk, Liselotte Hansen (LI), blive fejret på behørig vis, efter at have gennemført sit allersidste undervisningsmodul flankeret af elever og lærere.

Derudover vises også Alice Martinsen (AM), lektor i dansk og billedkunst, stå vagt ved sin sidste skriftlige eksamen, hvilket blev fejret ved flag inden eksamen startede. Alice blev ansat på skolen helt tilbage i 1983 (!), så hun kan se tilbage på 41 års virke i den danske gymnasieskole. Imponerende!

Tusind tak for jeres mangeårige indsats for Nakskov Gymnasium!