Det går godt med elevtrivslen

Det går godt med elevtrivslen på Nakskov Gymnasium og HF

Resultatet af årets elevtrivselsundersøgelse er nu kommet – og resultatet er yderst positivt. Vi oplever for 3.år i træk fremgang på skolen.

I trivselsmålingen bliver eleverne bedt om at bedømme deres faglige individuelle trivsel, sociale trivsel, læringsmiljøet, oplevelsen af pres og bekymringer og mobning på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er det mest negative, og 5 er det mest positive. Derudover bliver de bedt om at forholde sig til udsagnet: “Jeg er glad for at gå i skole”.

På Nakskov Gymnasium og HF er eleverne helt overordnet glade for at gå i skole, idet de bedømmer udsagnet til 4. I 2019 var tallet 3,8, og i 2020 var tallet 3,9.

– Det er glædeligt, at vi har fremgang på den, siger uddannelsesleder Thomas Krag, hvilket rektor Peter J. O. Rasmussen er enig i.

Men der er også noget, som ikke er så godt. For eleverne melder for tredje år i træk, siden Børne- og Undervisningsministeriet i 2019 satte de årige trivselsmålinger på de gymnasiale uddannelser i værk, om for stort pres og for mange bekymringer. Det skal dog understreges, at Nakskov Gymnasium og HF ikke er alene om tendensen. Den har hidtil været landsdækkende, men om det stadig er gældende vides selvfølgelig først, når de landsdækkende tal frigives.

Vi er til gengæld glade for den store forældreopbakning til eleverne og skolen. Det vil vi bruge konstruktivt til at gå i dialog med eleverne om håndtering af pres og bekymringer i hverdagen, siger uddannelsesleder Thomas Krag.

Derudover ligger den faglige individuelle trivsel på 3,8 og læringsmiljøet på 3,7.

Det vækker også glæde hos begge, fordi der netop her er gjort indsatser med lektiecafe, en samlet struktur for afleveringer, et større fokus på læring og udviklingsmuligheder fremfor bedømmelse og standpunkt og – som noget særligt for hf – tutorsamtaler.

Den sociale trivsel ligger desuden på 4,2, og mobning på 4,7, hvilket også er meget positivt – ikke mindst set i lyset af, at coronarestriktioner har kunnet udgøre en hæmsko for socialt samvær.

Men også her har gymnasiet sat ind. Det skete blandt andet med puljemidler fra Undervisningsministeriet, som gjorde det muligt at bruge omkring 155.000 kroner på sociale aktiviteter i 2021 mod sædvanligvis 90.000 kroner, oplyser rektor.

– Vi er ikke verdens største skole, men vi er en skole med meget nærhed og fællesskab, siger Thomas Krag om den sociale trivsel, som endda er i fremgang i forhold til de tidligere målinger.

Det er vigtigt, påpeger han. – For glade elever lærer bedst.

Ifølge ham er konklusionen samlet, at: – Vi klarer os grundlæggende ret godt.

Som en lokalt forankret skole med stort fokus på faglighed og fællesskab tillader vi os at være stolte over at have elever, som hver dag indgår i en konstruktiv dialog med lærerne og skolens øvrige personale om at fastholde og skabe de bedste betingelser for god undervisning.