Links

Brand- og evakueringsinstruks (se i øvrigt opslag i afsnittene) 

UddannelsesGuiden (information mv. om videregående uddannelser)

Statens Uddannelsesstøtte (regler og infornamtion om SU)

Lectio (se elevernes skema, lektier mv.)

Web på smartphone (elevernes web til smartphones)

–>

EMU (information om din uddannelse og dine fag mv.)

Opgaveskrivning (site om at skrive opgaver)

Adgangskortet (Site om specifikke krav ved videregående uddannelser. Vær opmærksom på, at denne version af Adgangskortet ikke er tilpasset ændringerne i den nye gymnasiereform og derfor kun kan bruges som en illustration af sammenhængen mellem dit valg af fagpakke/studieretning og valgfag og dine fremtidige muligheder for valg af videregående uddannelse.  t nye Adgangskort forventes lanceret d. 2. oktober 2017 og kan findes på ug.dk herefter)