Links

Brand- og evakueringsinstruks (se i øvrigt opslag i afsnittene) 

UddannelsesGuiden (information mv. om videregående uddannelser)

Statens Uddannelsesstøtte (regler og information om SU)

EMU (information om din uddannelse og dine fag mv.)

Opgaveskrivning (site om at skrive opgaver)

Adgangskortet 
Adgangskortet viser de fag og niveauer på de gymnasiale uddannelser, der fungerer som specifikke adgangskrav til videregående uddannelser.

I linket kan du tjekke, hvad din gymnasiale eksamen giver adgang til. Uddannelserne er placeret i interessegrupper.

Med adgangskortet kan du se hvilke specifikke adgangskrav, der stilles på videregående uddannelser.