Opgaveværksted

Åbningstider:

Tirsdag kl. 13.30 – 16.30 i perioderne
tirsdag den 3. september – tirsdag den 17. december 2019 og 
tirsdag den 7. januar – tirsdag den 12. maj 2020.

Sted:

Det åbne område i afsnit 2.

Opgaveværksted ved manglende skriftlig aflevering

Elever, som ikke får afleveret skriftlige opgaver rettidigt, kan via aftale (skriftlig kontrakt) med faglæreren blive indkaldt til opgaveværkstedet på tirsdage og med aflevering kl. 16.30.

Mødetidspunktet er 13.30 eller, ved undervisning i 4. modul, kl. 15.10. 

Hvis aftalen ikke efterleveres, udløser det en sanktion i overensstemmelse med skolens studie- og ordensregler.