Studievejledning

Alle klasser har en fast studievejleder gennem hele deres uddannelsesforløb.

De to studievejledere Rikke Kølskov Sørensen (RS) og Boris Flindt-Jensen (BJ) vejleder både hele klasser og individuelt.

I alle førsteårsklasser arbejder de med den enkelte klasse. Her gennemgår de:

 • hvad det vil sige, at komme fra grundskolen og til en ungdomsuddannelse
 • muligheder for SU
 • hvad der forventes af eleverne på den studieretning, de har valgt
 • hvilke former for støtteundervisning, eleven vil kunne få og på hvilke betingelser
 • hvilken studieretning de kan vælge, og hvad det indebærer
 • hvilke valgfag de kan vælge imellem
 • studie- og notatteknik metoder for at strukturere hjemmearbejdet
 • hvordan eleverne kan bruge biblioteket

Desuden kommer studievejlederne ud i klasserne for at give eksamensorientering i slutningen af hvert skoleår.

Individuel vejledning

Du kan komme til din studievejleder med alle forhold, som påvirker din uddannelse.

For eksempel hvis du har problemer med:

 • Skolen
 • Dig selv
 • Dine kammerater
 • Dine forældre
 • Andet

Din studievejleder kan lytte og hjælpe dig med at få hul på problemerne og eventuelt hjælpe dig til at få hjælp et andet sted. Studievejlederen har tavshedspligt.

Hvis du ønsker individuel vejledning, kan du kontakte din studievejleder ved at møde op i en af de timer, hvor din studievejleder har træffetid, ved at sende en e-mail til rs@nakskov-gym.dk eller bj@nakskov-gym.dk, ved at ringe til Rikke på     54 91 43 13 eller Boris på 54 91 43 12

Træffetider

Rikke har fast træffetid: tirsdag og fredag 9.55-11.30 i lokale 2.64

Boris har fast træffetid: mandag, onsdag (lige uger) og torsdag (ulige uger) 9.55-11.30 i lokale 2.63

Andre støtteforanstaltninger

Du kan også få en mentor eller en tutor, hvis du har brug for hjælp til at tilrettelægge din lektielæsning eller at komme i gang med en opgave. Hvis du gerne vil have det, kan du kontakte din studievejleder i begyndelsen af skoleåret og drøfte, om denne ordning vil være til gavn for dig.