Festlig translokation

For første gang siden 2019, kunne vi endelig igen afholde den klassiske translokation i Nakskov Idrætscenter, da skolens 60 STX- og 33 HF-studenter fik udlevet beviset for deres indsats gennem hhv. 3 og 2 års skolegang på Nakskov Gymnasium og HF. 

Årets studentertale blev på fornem vis holdt af Lasse Christensen Rewers, som på en munter og alvorlig måde fik beskrevet hvordan det var at være årgangen som havde oplevet de største konsekvenser af coronanedlukningerne. Helt op imod 1/5 af skolegangen er foregået hjemme foran skærmen, som Lasse havde regnet sig frem til. Heldigvis havde Lasse også overskud til at rose skolen, dens lærere, ledelse og øvrige personale, for hvordan den svære situation var blevet tacklet. Bl.a. med diverse sociale arrangementer bag skærmen, hvor vi var sammen, men hver for sig. Inden han ønskede alle studenter et stort tillykke med deres eksamen. 

Rektor understregede i sin tale at skolen er kommet godt igennem skoleåret, nok engang med et økonomisk overskud på bundlinjen (som altid har været tilfældet). Hans tale bar præg af den aktuelle situation i Ukraine, hvor han afspillede fem mindre bider af sange på klaveret, der havde med temaet krig at gøre. 
Han sluttede af med at lykønske studenter, samt at kigge frem mod skoleåret 2022/23, hvor vi i skrivende stund siger goddag til 107 kommende elever, fordelt på TSX og HF. Skoleåret starter med første skoledag tirsdag 9.august 2022. 

Flg. elever modtog årets legater:
Kirstine Noa Christensen, 3b (årets højeste STX-karaktergennemsnit)
Bjørn Steen Boesen Jansdorf (årets højeste HF-karaktergennemsnit). 
Agnete Noble Vaaben, 3a
Lasse Christensen Rewers, 3a
Josef Abou Chleih, 3a
Bosaina Saad, 3b
Rose Stokholm Sørensen, 3a
Ditte Cecilie Johansen, 2q
Samira Asimovic, 2p

Mens Martin Raabjerg Vestergaard (MV) modtog titlen som årets lærer.