Fornem hæder til tidligere elev

Fornem hæder til tidligere elev

Skolens tidligere elev og elevrådsformand, Sandru Surendran, har modtaget en fornem hæder og anerkendelse for sit speciale på Københavns Universitet omhandlende arbejdsmarkedsøkonomi. Beskæftigelsesministeriet har udpeget de 3 bedste specialer inden for økonomi, jura og statskundskab, og med prisen fulgte en check på 25.000 kr. til prismodtagerne. Til begrundelse for valget står der i pressemeddelelsen fra beskæftigelsesministeriet:

”Bedømmelsesudvalget med professor Michael Svarer som formand har lagt vægt på, at Sandru Surendran og Jacob Østermann har skrevet et interessant speciale, hvor de undersøger effekten af Jobreform I fra 2015. Reformen betød lavere overførsler for en række kontanthjælpsmodtagere som følge af indførelsen af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.

De to specialeskrivere får prisen for en veludført afhandling om, hvordan arbejdsudbudsreformer kan have afledte effekter. Det er et underbelyst forskningsområde, men uhyre relevant i forhold til at vurdere de samlede effekter af ændringer i ydelsessystemet. Specialet bidrager blandt andet med aktuel viden til det arbejde, der foregår i regi af Ydelseskommissionen.”

Sandru Surendran var elev på Nakskov Gymnasium og HF i perioden 2010-2013, hvor han læste på den naturvidenskabelige linje. Han var desuden formand for elevrådet, da han gik i hhv. 2. og 3.g (2011-13).
Sandru fremhæver især det unikke kammeratskab, som han udviklede på skolen, mens han gik der. Hertil fortæller han: ”Alle mine bedste venner har jeg fået på gymnasiet”. Sandru fortæller desuden at ”han nød godt af at gå på en mindre skole, hvor alle kender hinanden, og hvor der er dygtige og engagerede lærere”.

Efter at Sandru blev student i 2013, havde han et sabbatår inden han flyttede til København med sin kæreste, hvor han begyndte at læse økonomi på Københavns Universitet i 2014-2019. Og det er specialeskrivningen i denne henseende, som har kastet den fornemme hæder af sig. I dag er Sandru ansat som økonom i Finansministeriet.

Fra skolens side skal der lyde et kæmpestort tillykke med hæderen til Sandru og hans specialemakker Jacob, og vi kan glædeligt konstatere, at en skolegang på Nakskov Gymnasium og HF kan åbne døre til alle funktioner i samfundet.