Genåbning af Nakskov Gymnasium og HF

Information om genåbning af Nakskov Gymnasium og HF

Da retningslinjerne fra Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen har ændret sig, kan vi nu med glæde åbne skolen endnu mere end først antaget.

3.g skal møde i skole igen mandag d. 27. april, og 2. hf skal møde i skole igen tirsdag d. 28. april.

1.g, 1.hf og 2.g må stadig ikke komme på skolen.

Når du som elev ankommer til skolen

Elever fra 2.hf skal primært anvende indgangen ved afsnit 3, mens elever fra 3.g primært skal anvende indgangen ved afsnit 2.

I afsnittene er der markeret med pile og skilte, hvor de forskellige klasser skal gå hen. Hver klasse har to faste lokaler, og eleverne skal blive i disse lokaler og området omkring disse lokaler, medmindre de skal på valghold.

Klassernes lokaler:

  • 2.p: 323 og 324
  • 2.q: 334 og 335
  • 3.a: 229 og 231
  • 3.b: 236 og 238
  • 3.c 241 og 242

Elever med kritiske sygdomme eller med pårørende med kritiske sygdomme har ikke pligt til at møde på skolen. I det omfang det skønnes nødvendigt, kan disse elever få sygeundervisning. Henvendelse skal ske til rektor.

Skemaet

Når der er undervisning på skolen, står der ”På skolen” i skemaet og modulet er grønt. Ved undervisning på skolen vil I være delt ud på 2 klasselokaler, hvor der maksimalt må være 12 personer i hvert lokale, dog 14 i 3a´s lokaler, da de er større. Der skal afsprittes hænder, hver gang man går ind i et lokale eller forlader et lokale. Der vil være sprit ved indgangen til lokalerne. Minimum hver anden time skal der vaskes hænder (som tommelfingerregel når hvert modul starter), og der skal holdes to meters afstand. Computere mv. må ikke deles, ellers skal de afrenses hver anden time.

Moduler på blandede hold (fra flere årgange), altså hold hvor man er sammen med elever fra andre klassetrin, fx 3.g og 2.g sammen, foregår stadig virtuelt. Denne undervisning skal primært modtages hjemme, men kan man ikke nå frem til et modul, virtuelt eller fysisk, kan man modtage virtuel undervisning på skolen. Her skal man stadig følge retningslinjerne og holde afstand. I skemaet står der ”virtuelt” på disse moduler.

 

 

Kantinen

Kantinen vil være åben med et begrænset udbud, og der må kun være 10 elever inde i købsområdet på en gang. I må ikke sidde i kantinen og spise. I skal tage maden med tilbage til jeres klasses område. Husk at rydde op efter jer selv.
Vi må forvente lidt startproblemer de første dage, men derefter skal vi ved fælles hjælp nok få det til at fungere.

Forholdsregler

Husk, at I skal være opmærksomme på disse forholdsregler: 

Håndhygiejne
• Vask hænder som det første, når du kommer i skole (hver klasse har egen håndvask ved deres område).
• Vask hænder tit og grundigt i løbet af dagen, og minimum hver anden time.
• Vask altid hænder, når du går fra en klasse til en anden.
• Vask hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og host i engangslommetørklæde.
• Vask hænder efterfulgt af hånddesinfektion efter næsepudsning.
• Host og nys i dit ærme, ikke i dine hænder.
• Er du ikke i nærheden af vand og sæbe, kan du anvende spritservietter eller hudvenlige vådservietter. Hvis hænderne er synligt rene, kan der anvendes håndsprit. Der skal vaskes hænder med vand og sæbe hurtigst muligt herefter.

Hold afstand
• Hold afstand på to meter til andre.
• Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal undgås.
• Undgå så vidt muligt offentlig transport.

Måltider og madpakker
• Vask hænder grundigt, før og efter der spises mad.
• Sørg for, at der er rent, hvor I spiser og sid med to meters afstand.

Rengøring
• Vær ekstra opmærksom på rengøring i klasselokalerne.
• Tablets, tastaturer og mus skal ikke deles med flere