I’M Spartacus

1.g’er til historisk filmaften

Onsdag aften mødtes alle 1g’erne til historisk filmaften. Først blev der spist pizza i kantinen, og derefter så vi Spartacus.

eleverne har i historieundervisningen arbejder med Spartacus opstanden og i den forbindelse arbejdes videre med film som medie i historie således at filmen efterfølgende skal analyseres for hvorvidt og hvorledes den kan bruges i historie. Eleverne har derfor på forhånd læst de historiske kilder som filmen er baseret på og skal nu finde ud af hvad der er kildebaseret og hvad der er fiktion. 

Historielærerne fra 1.g siger tak for en hyggelig aften