Indsamling af affald

INDSAMLING AF AFFALD

Affald i naturen er et stort globalt miljøproblem. En stor del af problematikken skyldes ophobningen af plastik i naturen, som i sidste ende ender ude i verdenshavene i fem såkaldte gyrer, som opstår på baggrund af det globale vindsystem og havstrømme.

Herhjemme er vi kommet langt mht. håndteringen af affaldet, men vi kan stadig gøre det bedre.

For at understrege problemstillingens omfang indsamlede naturgeografi B-holdet i dag affald i hhv. Svingelen, på Hestehovedet og på Campusområdet.
Især metaldåser, cigaretskodder og plastiklåg blev indsamlet i dagens modul. Indsamlingen var afslutning på et forløb der skal besvare problemstillingen “Hvorfor er plastik et globalt miljøproblem?”.