Karrieredag på Campus

KARRIEREDAG PÅ CAMPUS

I dag har vores 3.g og 1.hf elever deltaget i karrieredag på Campus Nakskov. Karrieredagen er arrangeret i samarbejde med Zealand Business CollegeRUC og Professionshøjskolen Absalon.

Billederne viser indtryk fra multimediedesigner og sygeplejerskeskolen, hvor deltagerne var i klart overtal fra vores skole. Hvilket falder i naturlig tråd med at en stor del af vores HF’ere går på fagpakken sundhed og ernæring, som er tonet i retning af en fremtidig uddannelse inden for sundhedssektoren.

Eleverne havde desuden mulighed for at høre om fx bygningskonstruktør, socialrådgiver, naturvidenskab etc.

Vi håber på at dagen har gjort en stor del af vores elever afklarede omkring deres fremtidige studievalg efter endt studentereksamen hos os.