“Lektier og læring” – nyt læringsinitiativ på skolen

“Lektier og læring” er en ny form for undervisning på Nakskov Gymnasium og HF. Det går ud på, at der bliver skemalagt undervisningstid, hvor eleverne har mulighed for hjælp til kommende afleveringer, ekstra feedback på afleveringer og generel lektiehjælp, men med mødepligt. I dag var det 2.g og 2.hf’s tur. Amanda F. og Ann-Sofie fra 2p har brugt tiden på engelsk og samfundsfag. De fortæller, at det er rart at kunne få hjælp til afleveringerne, og at der er tid til at fordybe sig med arbejdet.