Lions Nakskov stifter nyt legat

LIONS NAKSKOV STIFTER NYE LEGATER
 
Aftalen mellem Lions Nakskov, Campus Nakskov og Nakskov Gymnasium og HF blev i går underskrevet af præsidenten for Lions Nakskov, Henrik Petersen og rektor Lars Erik Petersen.
 
Det årlige legat på 7000 kr skal tildeles en elev der bl.a. er en rollemodel for de andre elever på skolen, tænker og arbejder for sammenholdet og er med til at markedsføre skolen på bedste vis. Værdier som er meget centrale for Lions, såvel lokalt, nationalt og internationalt.
 
Efter ønske fra Lions, er det Nakskov Gymnasium og HF selv der udvælger den pågældende elev, mod at Lions er med til uddelingen af legatet.
Lions ønsker med legatet, at støtte op om skolens mange aktiviteter på Campus Nakskov.
 
Lions udtaler: “Vi har igennem lang tid i Lions Nakskov, haft et ønske om at bakke op om Campus Nakskov og de lokale ungdomsuddannelser. Det er ikke legater som tager udgangspunkt i karakterer, men som bl.a. sætter fokus på elevernes sociale kompetencer og tilgangen af det gode fællesskab”.
 
Campus Nakskov: “Vi er overordentlig tilfreds med, at vi nu har nogle fast årlige legater som skal hylde fællesskabet på en uddannelsesinstitution.
Vi takker Lions Nakskov mange gange for at kigge vores vej, og vi glæder os til at vi nu hvert år, skal hylde indtil flere elever for deres engagement i at skabe et trygt og favnende uddannelsesmiljø, hvor glæden ved fællesskabet er i centrum”.
 
Til orientering vil der årligt tilfalde et legat på 7000 kr til en elev fra STX/HF på Nakskov Gymnasium og HF, tilsvarende et legat til en elev fra HTX/HHX på CELF, samt to årlige legater på 3500 kr til en elev fra EUD.