Veloverstået NAGY-dysten

Hele skolen var samlet til det første af flere introarrangementer på skolen. På den måde sikrer vi at alle vores mange nye elever, får en god start på vores dejlige skole. 
Fredagens arrangement, bedre kendt som NAGY-dysten, går ud på at alle klasserne dyster mod hinanden i forskellige discipliner. I år bestod dysten i at lave en ikonisk bygning bestående af 4 personer og 8 toiletpapirsruller. En stor del af klasserne valgte at kreere Frihedsgudinden, men også andre bygninger såsom pyramiderne i Egypten og de to tvillingetårne i New York fik en nyfortolkning. 

Derudover skulle klasserne hurtigst muligt finde ting i afsnittene, lave så høj en figur udelukkende af papir som muligt, tegne en tegning gennem 3 personer og made hinanden med yoghurt hurtigst muligt. De bedste klasser tager point med sig videre til den helt store finale, de NAGYanske lege, som finder sted hele fredagen d. 26.august. Her vil der ligeledes blive kåret en vinder.

Den NAGYanske komite (Cæcilie, Lotte, Isabella og Sebastian red.) udtrykker tilfredshed med arrangementets afvikling og gode stemning, på trods af lidt tekniske udfordringer med teams.

Tak for indsatsen!