Ny rektor offentliggjort

Ny rektor tiltræder den 1. november 2022

På vegne af ansættelsesudvalget kan undertegnede hermed meddele, at der nu er ansat en ny rektor til at tage over efter Rektor Peter J. O. Rasmussen, der fratræder sin stilling ved udgangen af oktober måned for at nyde pensionisttilværelsen.

Vor nye rektor hedder Lars Erik Petersen, og er tidligere student fra Nakskov Gymnasium & HF.
Er 50 år gammel og bor i Maribo med sin kone og to børn.
Ud over det at være skoleleder interesserer Lars Erik sig for potentialet i mennesker, samt politik, natur og Lollands fremtid.

Lars Erik er Cand. Mag i samfundsfag og Idræt, og har bl.a. en Master i gymnasieledelse samt en række lederuddannelser.

Lars Erik kommer fra en stilling som uddannelsesleder ved Herlufsholm Skole. Har bl.a. været vicerektor på Taastrup City Gymnasium og uddannelseschef på Katedralskolen i Nykøbing F.

Lars Erik har fra sit tidligere virke en bred indsigt i gymnasieskolen og er således klædt godt på til at tage over efter Peter J.O. Rasmussen.

Vi byder Lars Erik Petersen velkommen til vor skole og ser frem til et for alle parter godt, konstruktivt og udbytterigt samarbejde.

Venlig hilsen
Gert Meyer Madsen
Bestyrelsesformand.