Frivillige aktiviteter

FAGLIGE OG PÆDAGOGISKE TILBUD

Nakskov Gymnasium og HF tilbyder en masse muligheder og aktiviteter til dig, mens du går her:

 • Elevråd
  Rådet består af en repræsentant for hver klasse og to elevrådsformænd. Alle andre er også meget velkomne på møderne og må gerne diskutere på lige fod med elevrådet, men de har ikke stemmeret.

 • Forestilling
  Stort set hvert år opfører Nakskov Gymnasium og HF et brag af en forestilling i teatersalen på Campus. Her kan du deltage hvad enten du gerne vil synge, spille musik, danse, spille skuespil, arbejde med scenen eller skrive manuskript.

 • Skolens skrive- og lektieværksted
  Er åbent tirsdag i 4. og 5. modul. Læs mere ved at klikke på. 

 • Kantine
  Åbent klokken 07.00 – 14.00. Her kan du købe drikkevarer samt kold og varm mad. Udenfor åbningstiderne kan du handle i automaterne. Hvis du har din egen mad med, skal du også spise den i kantinen.
  Du skal selv aflevere dit brugte service i de dertil opstillede stativer.

 • Fællestimer
  Hvert år samles alle klasser i 5-6 gange i teatersalen til fællestimer. En fællestime kan for eksempel være en koncert, en paneldiskussion om et aktuelt emne, en teaterforestilling eller et foredrag.
  Fællestimerne er undervisning, og I har derfor pligt til at deltage i disse arrangementer ligesom i den øvrige undervisning.

 • Frivilligt idræt
  Vi deltager hvert år i stævner mod andre gymnasieskoler i fodbold og håndbold. Derudover har vi både gallafodbold og volleyballstævne som afvikles internt på skolen.
   
 • Morgensamling
  Vi holder morgensamlinger med jævne mellemrum klokken 9.15 til ca. 9.45 i teatersalen.
  Lærere og elever skiftes til at lave indslag. Herudover giver vi vigtige meddelelser på morgensamlingen, eksempelvis om større arrangementer.

 • Læse- og stavevanskeligheder
  Når du starter her, giver vi dig en lille læse-stave-test, så du får en fornemmelse af om dine grundlæggende færdigheder er i orden. Hvis det viser sig, at du har brug for det, tilbyder vi dig gerne ekstra undervisning i at læse og skrive bedre.

 • Klassens kvarter
  Hver 14. dag råder hver klasse over “klassens kvarter”, som kan bruges til at drøfte fx elevråd, sociale arrangementer, klasserumskultur og det generelle sociale liv. Klassens teamleder hjælper evt. med at skemalægge semestrets første klassens kvarter, derpå planlægges de på klassens eget initiativ i fællesfagstimer, om efteråret i lige uger og i foråret i ulige uger. Klassen afgør, om læreren skal deltage i klasens kvarter, som i øvrigt kun gennemføres, hvis der er behov for det.