Fagene

Nedenfor bliver du kortfattet præsenteret for fagene på STX og HF -uddannelserne.
Som det fremgår af beskrivelserne, kan fagene læses på forskellige niveauer, fra C-niveau (lavest) til A-niveau (højst). Dit valg af stx / hf, dit valg af studieretning og valgfag er afgørende for fagenes niveauer i din gymnasiale uddannelse. Læs mere herom i ovenstående afsnit om Gymnasiet og HF.

Fagbeskrivelser for fagene