Opbygning og forløb

Præsentation af 1g – 3g

Gymnasiet (STX) henvender sig til unge, der ønsker en adgangsgivende ungdomsuddannelse på det højeste niveau.

Uddannelsen varer tre år og afsluttes med studentereksamen. En studentereksamen består som hovedregel af mindst 4 A-niveau og et antal B-niveau og C-niveau fag. A er det højeste niveau. Til en studentereksamen hører desuden et studieretningsprojekt, som skrives i 3.g.

Uddannelsen indledes med et 3 måneder langt grundforløb, hvor eleverne får mulighed for at afklare faglige interesser og forudsætninger og præsenteres for de forskellige fagområder og fag, som indgår i studieretningerne. På baggrund heraf vælger eleven studieretningsforløb med start senest 1. uge af november. 

En studieretning består af studieretningsfag, valgfag og obligatoriske fag. Alle skal have minimum 4 A-niveau-fag, hvortil kommer et antal fag på B- og C-niveau afhængig af valg af studieretning og valgfag.

Se Nakskov Gymnasium og HF’s udbud af studieretninger 2022 : KLIK

I alle fag gives der årskarakterer, mens kun nogle fag udtrækkes til eksamen. Efter eksamen får du et eksamensbevis, som indeholder både års- og eksamenskarakterer.

For flere informationer om de nye gymnasieuddannelser, klik  på UddannelsesGuiden