HF

Højere forberedelseseksamen (HF) henvender sig til unge, der gerne vil have en 2-årig studieforberedende ungdomsuddannelse, som er adgangsgivende til videregående uddannelser.

I løbet af det første halve år er der planlagt et introduktionskursus.Her introducerer vi dig for en række af de faglige metoder og arbejdsformer, vi bruger på Nakskov Gymnasium og Hf. Dette sikrer dig en god begyndelse på din nye uddannelse.

Som elev på hf får du en tutor, som giver studierelateret vejledning og støtte i løbet af din uddannelse.

I modsætning til de øvrige ungdomsuddannelser får eleverne på hf ikke årskarakterer, men de evalueres løbende og skal til eksamen i samtlige fag. 

Læs mere om gymnasiereformerne 2017, herunder hf, på:

https://www.ug.dk/6til10klasse/gymnasiale-uddannelserungdomsuddannelse/reformafgymnasieuddannelserne2016/det-nye-gymnasium

VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

Hvad kan du bruge en hf-eksamen til?

Den giver dig adgang til mange videregående uddannelser. Du kan fx bruge en hf-eksamen, hvis du gerne vil læse/være:

  • Pædagog
  • Socialrådgiver
  • Officer i hæren
  • Politiskolen
  • Folkeskolelærer
  • Sygeplejerske
  • Ernæring og sundhed
  • Finansøkonom
  • Farmakom
  • Leisure Management