Opbygning og forløb

Hf består af 

  • obligatoriske fag
  • obligatoriske faggrupper
  • tre – fire valgfag
  • valgt fagpakke
  • en større skriftlig opgave

Uddannelsen består af en række fag på A-, B- og C-niveau, hvor A-niveau er det højeste niveau.

De første fire uger er tilrettelagt som et introduktionskursus. Sideløbende med den faglige undervisning vil der være projekt og praktikperioder.

Nedenfor kan du se, hvordan uddannelsen er opbygget.

 

DET 2-ÅRIGE FORLØB

Fag

1hf

2hf

Efterår

Forår

Efterår 

Forår

Dansk A

xxxx

Engelsk B

xxxx

Naturvidenskabelig faggruppe (NF) *

xx

Matematik C

xx

Kunstnerisk fag (musik C, billedkunst C eller idræt C)

x

Kultur-Samfundsfagsgruppen (KS) **


xx

Fagpakkefag 1

xx

Fagpakkefag 2

xx

Valgfag

xx

Større skriftlig opgave (SSO)

x

* Naturvidenskabelig faggruppe udgøres af fagene biologi C, geografi C og kemi C
* *Kultur- og samfundsfaggruppen består af historie B, religion C og samfundsfag C. 

Adgangskortet
Her kan du se, hvilke videregående uddannelser dine fag, valgfag og din samlede hf -eksamen giver adgang til.