HHX

Hhx

Du kan nu starte på en hhx-uddannelse på Nakskov Gymnasium og HF, som derudover også vil drive hf, htx og stx og dermed får du mulighed for at blive en del af et stærkt studiemiljø og socialt fællesskab, som giver dig mulighed for at vælge mange forskellige fag og dyrke netop dine faglige interesser og styrker sammen med mange andre unge på Vestlolland.

HHX er en 3-årig merkantil gymnasial ungdomsuddannelse, som du især sammensætter ud fra dine interesser.

Uddannelsen er opbygget i et grundforløb og med et studieretningsforløb. Både grundforløb og studieretningsforløb indeholder en kerne af obligatoriske fag, men i studieretningsforløbet har du medindflydelse på din uddannelse gennem valg af studieretningsfag og en række andre fag.

Vælger du at læse en hhx-uddannelse, så har du især fag inden for økonomi og erhvervsforhold kombineret med sprog og andre almene fag.

Fokus er på økonomi, handel og erhverv i både en dansk og global sammenhæng.

Uddannelsen målretter sig videregående uddannelser med en erhvervsrettet profil.

Grundforløbet

Grundforløbet varer tre måneder og afsluttes første uge i november.

Grundforløbet består af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle af de studieretningsfag, der udbydes af skolen. I grundforløbet indgår desuden undervisning i almen sprogforståelse (ap) samt et økonomisk grundforløb (øg), som begge afsluttes med en prøve.

Grundforløbet danner grundlag for dit valg og gennemførelse af studieretning, og giver faglig indsigt og forståelse samt en indføring i gymnasiets arbejdsmetoder.

I slutningen af grundforløbet vælger du en studieretning med studieretningsfag, der har din særlige interesse.

Da Nakskov Gymnasium og HF også udbyder hf, htx og stx vil det være helt gnidningsfrit, hvis du undervejs i grundforløbet finder ud af, at du foretrækker en af de andre gymnasiale ungdomsuddannelser, da du stadig vil kunne gå på samme skolen og indgå i det samme studiemiljø og sociale fællesskab.

Studieretningsforløbet

I studieretningsforløbet skal du vælge mellem skolens udbud af studieretninger, som i skoleåret 2024/2025 er følgende. 

Handelsgymnasiet (HHX) – HovedområdeStudieretningsfag Markedsføring – navn
 
1.2.  
Økonomi og markedVirksomhedsøkonomi AInternational økonomi A2. Fremmed Økonomi
Økonomi og markedAfsætning AVirksomhedsøkonomi A– sprogMarked
Økonomi og markedAfsætning AInternational økonomi A=TyskInternational
SprogTysk fortsætterSpansk Begynder Supersproglig

Samarbejde og mulighed for samlæsning

Nakskov Gymnasium og HF udbyder hhx-uddannelsen i samarbejde med Center for erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF), der har udlagt hhx-uddannelsen til Nakskov Gymnasium og HF (en udlagt uddannelse ejes af en skole, men drives i det daglige af en anden skole – det mærkes således ikke i det daglige af eleverne).

Dermed vil du indgå i Nakskov Gymnasiums livlige, faglige og forpligtende fællesskab, hvor du vil tage din gymnasiale ungdomsuddannelse både sammen med elever, der har samme faglige interesser som dig, men også elever, der dyrker andre faglige interesser.

Det skaber et spændende og mangfoldigt studiemiljø med mulighed for at lade sig inspirere af hinandens forskellige styrker og interesser.

For at dyrke dette har vi, som noget nyt fået mulighed for (af Børne- og Undervisningsministeriet), at samlæse undervisningen i visse fag på tværs af hhx, htx og stx.

Det drejer sig for eksempel om dansk A (som er obligatorisk på alle tre uddannelser) og matematik (som afhængigt af niveau indgår på alle tre uddannelser).  Dermed kan man have danskundervisning sammen med både htx- og stx-elever.

Udover at dette giver mulighed for nye venskaber og faglige perspektiver, så sikrer skolen selvfølgelig, at den faglige profil på hhx fastholdes gennem erhvervsrettede temaer i undervisningen (og i nogle fag også perioder med særskilt deleundervisning).

Hvad kan du bruge studieretningen til?

Se her, hvad du kan bruge studieretningerne til: For at få en total oversigt over, hvad du kan videreuddanne dig til, kan du bruge Uddannelsesguidens ”Adgangskortet” på Undervisningsministeriets hjemmeside. Det viser, hvad din studieretning giver adgang til. Husk at vælge “HHX” og taste studieretningsfagene ind.

Du kan også se, hvilke uddannelser du yderligere får adgang til, hvis du tager et fag på et højere niveau som valgfag.

Det er langt fra alle fag, der giver adgang til videregående uddannelser. Derfor er det ikke alle fag, du kan taste ind på Adgangskortet.