Skolens ABC

Mødepligt og fravær

Som elev på Nakskov og HF skal du komme til alle undervisningsaktiviteter – såvel fag som ekskursioner som andet, ligesom du skal aflevere dine skriftlige opgaver til tiden. Lærerne registrerer fravær og manglende afleveringer.

Der findes ikke lovligt fravær: lægekonsultationer, tandlægebesøg, køretimer m.v. skal ligge udenfor skoletiden. Hvis du er syg i længere tid, skal du kontakte skolen.

Hvis du er syg under eksamen eller større skriftlige opgaver kræver skolen normalt en lægeerklæring. Når du er fraværende skal du angive årsagen til fraværet i Lectio. Se skolens studie- og ordens regler.

Forsikring

Skolen anbefaler, at du har en privat ulykkes- og rejseforsikring og passer godt på dine ting. Hvis du mister noget på skolen, har skolen ikke en tyveriforsikring. Vær opmærksom på, at du også kan blive erstatningspligtig, hvis du er skyld i en skade på skolens eller andre elevers ejendom. Hvis dit tøj, dine briller eller andet går i stykker i en undervisningssituation, kan skolen heller ikke drages til ansvar – med mindre skolens forhold, herunder de ansattes handlinger, er direkte skyld i skaden.

Info og meddelelser ­

Hvis der er ændringer i skemaet, offentliggøres de via Lectio. Vi gør opmærksom på akutte ændringer på infoskærmede ved indgangen til afsnittene og på elevopslagstavlerne ved indgangen til hvert faggruppeafsnit. Hvis en lærer ikke er kommet til timen inden for de første 5 minutter, skal I fortælle dette på kontoret, og vi vil forsøge at løse eller opklare problemet.

Hver klasse har et postrum i afsnit 3, hvor lærere og administration kan lægge opgaver, undervisningsmaterialer og meddelelser til klassen eller til enkelte elever. Vi anbefaler at du tjekker postrummet flere gange om dagen.

Undervisningsmateriale

Skolen stiller de fleste bøger til rådighed for jer, men nogle af undervisningsmidlerne skal I selv købe fx. papir, mapper og ordbøger. Når du får en bog af skolen, kvitterer du for at du har fået den. Hvis den forsvinder eller går i stykker, skal du erstatte den og vil blive opkrævet, hvad bogen koster som ny. Når du modtager en ny bog af skolen, skal du straks skrive dit navn på indersiden af bogen. Hvis bogen ikke er i orden, når du får den, skal du straks henvende dig i bogdepotet, der ligger ved indgangen til skolens kontor, så du ikke kommer til at erstatte den.

Fritagelse for undervisning i idræt

Du har mødepligt til idræt ligesom til alle andre fag. Hvis du har en skavank kan idrætslæreren fritage dig for at deltage i hele eller dele af undervisningen i en periode på op til to uger. Hvis du skal fritages i længere tid, skal rektor godkende det, og du vil måske blive bedt om at komme med en lægeerklæring. Hvis du permanent ikke vil kunne deltage i idræt, skal du have et andet fag på C-niveau. Glemte sager Hvis du har glemt større genstande som idrætstasker eller frakker, skal du henvende dig på pedelkontoret. Hvis det drejer sig om punge, nøgler, mobiltelefoner og lignende skal du henvende dig på kontoret.

IT

Du vil i løbet af den første måned blive introduceret til brug af skolens it-udstyr, så du hurtigt lærer, hvordan du kan få mest muligt ud af det. Du vil blive præsenteret for Teams, som er en måde at arbejde på virtuelt, samt få adgang til ting, som lærere lægger ud. I de forskellige fag vil du også blive præsenteret for nye måder, du kan bruge computerprogrammerne på. 

Skriftlig eksamen afvikles digitalt og forudsætter, at du selv medbringer computer med wi-fi adgang. Skolen tilbyder gratis Microsofts Office -pakke. Mere information på møde herom i begyndelsen af skoleåret. Skolens IT-medarbejdere, Muj Berisha og Jørgen Andersen, hjælper dig ved problemer. 

Ved skolestart får du udleveret brugernavn og adgangskode til UNI-login, som giver dig adgang til mange af skolens IT-faciliteter, fx skolens computere, trådløs opkobling på skolens område, Lectio og diverse databaser. Brugernavnet er som ved UNI-login, men efterfulgt af @edu.nakskov-gym.dk. (Fx abcd1234@edu.nakskov-gym.dk, hvis dit brugernavn er abcd1234). Adgangskoden er identisk med ovennævnte. 

Skabe

Hvis du vil slippe for at slæbe rundt på ekstra tasker eller andet hele dagen, kan du leje et af de 96 skabe, der er stillet op i to af afsnittene. Det koster 100 kroner om året + et depositum på 100 kroner. Når du lejer et skab, får du udleveret et nøgle. Mister du den, mister du også dit depositum, samtidig med at du skal betale for at få skiftet låsen ud. Når du holder op på Nakskov Gymnasium og HF, kan du få dit depositum tilbage, når du afleverer skabsnøglen. Hvis du gerne vil leje et skab, skal du henvende dig på kontoret.