HTX

Htx

Du kan nu starte på en htx-uddannelse på Nakskov Gymnasium og HF, som derudover også vil drive hf, hhx og stx og dermed får du mulighed for at blive en del af et stærkt studiemiljø og socialt fællesskab, som giver dig mulighed for at vælge mange forskellige fag og dyrke netop dine faglige interesser og styrker sammen med mange andre unge på Vestlolland.

Htx er en 3-årig teknisk gymnasial ungdomsuddannelse, som du især sammensætter ud fra dine interesser.

Uddannelsen er opbygget i et grundforløb og med et studieretningsforløb. Både grundforløb og studieretningsforløb indeholder en kerne af obligatoriske fag, men i studieretningsforløbet har du medindflydelse på din uddannelse gennem valg af studieretningsfag og en række andre fag.

Vælger du at læse en htx-uddannelse, så har du især fag inden for tekniske og naturvidenskabelige fag kombineret med almene fag.

Fokus er på teknik, teknologi og kommunikation og it anvendt i en dansk og global sammenhæng.

Uddannelsen målretter sig videregående uddannelser med en digital, teknisk og naturvidenskabelig profil.

Grundforløbet

Grundforløbet varer tre måneder og afsluttes første uge i november.

Grundforløbet består af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle af de studieretningsfag, der udbydes af skolen. I grundforløbet indgår desuden undervisning i Naturvidenskabeligt grundforløb (nv) samt Produktudvikling (pu), som begge afsluttes med en prøve.

Grundforløbet danner grundlag for dit valg og gennemførelse af studieretning, og giver faglig indsigt og forståelse samt en indføring i gymnasiets arbejdsmetoder.

I slutningen af grundforløbet vælger du en studieretning med studieretningsfag, der har din særlige interesse.

Da Nakskov Gymnasium og HF også udbyder hf, hhx og stx vil det være helt gnidningsfrit, hvis du undervejs i grundforløbet finder ud af, at du foretrækker en af de andre gymnasiale ungdomsuddannelser, da du stadig vil kunne gå på samme skolen og indgå i det samme studiemiljø og sociale fællesskab.

Studieretningsforløbet

I studieretningsforløbet skal du vælge mellem skolens udbud af studieretninger, som i skoleåret 2024/2025 er følgende. 

Teknisk gymnasium (HTX) – HovedområdeStudieretningsfagMarkedsføring – navn
1.2. 
Anvendt naturvidenskabMatematik AFysik AScience
Anvendt naturvidenskabMatematik ABiologi BBio-science
KommunikationsteknikKommunikation og it ASamfundsfag BKommunikation og samfund
KommunikationsteknikKommunikation og it AMatematik AKommunikation og matematik

Samarbejde og mulighed for samlæsning

Nakskov Gymnasium og HF udbyder htx-uddannelsen i samarbejde med Center for erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF), der har udlagt htx-uddannelsen til Nakskov Gymnasium og HF (en udlagt uddannelse ejes af en skole, men drives i det daglige af en anden skole – det mærkes således ikke af eleverne).

Dermed vil du indgå i Nakskov Gymnasiums livlige, faglige og forpligtende fællesskab, hvor du vil tage din gymnasiale ungdomsuddannelse både sammen med elever, der har samme faglige interesser som dig, men også elever, der dyrker andre faglige interesser.

Det skaber et spændende og mangfoldigt studiemiljø med mulighed for at lade sig inspirere af hinandens forskellige styrker og interesser.

For at dyrke dette har vi, som noget nyt fået mulighed for (af Børne- og Undervisningsministeriet), at samlæse undervisningen i visse fag på tværs af hhx, htx og stx.

Det drejer sig for eksempel om dansk A (som er obligatorisk på alle tre uddannelser) og matematik (som afhængigt af niveau indgår på alle tre uddannelser).  Dermed kan man have danskundervisning sammen med både hhx- og stx-elever.

Udover at dette giver mulighed for nye venskaber og faglige perspektiver, så sikrer skolen selvfølgelig, at den faglige profil på hhx fastholdes gennem erhvervsrettede temaer i undervisningen (og i nogle fag også perioder med særskilt deleundervisning).

Hvad kan du bruge studieretningen til?

Se her, hvad du kan bruge studieretningerne til: For at få en total oversigt over, hvad du kan videreuddanne dig til, kan du bruge Uddannelsesguidens ”Adgangskortet” på Undervisningsministeriets hjemmeside. Det viser, hvad din studieretning giver adgang til. Husk at vælge “HTX” og taste studieretningsfagene ind.

Du kan også se, hvilke uddannelser du yderligere får adgang til, hvis du tager et fag på et højere niveau som valgfag.

Det er langt fra alle fag, der giver adgang til videregående uddannelser. Derfor er det ikke alle fag, du kan taste ind på Adgangskortet.