Brobygning

BROBYGNINGSFORLØB

Når du skal i brobygningsforløb på Nakskov Gymnasium og HF, forventes du at møde kl. 8.00 mandag morgen ude foran afsnit 3 på Campus Nakskov (se billedet forneden). 

Du vil dagligt have timer fra kl. 8.00 til ca. 14. Her stifter du bekendtskab med både orienteringsfagene, sprogfagene, de naturvidenskabelige fag og de kreative fag. Du får indtryk af tværfagligt samarbejde. Og du prøver at arbejde med forskellige undervisningsformer.

På skolen vil du i løbet af en uge få indtryk af vore uddannelsestilbud, der fører frem til hf- / studentereksamen. Hvis der er tilstrækkelig med tilmeldinger, oprettes særskilte hf- og studentereksamenshold.

Skolens studievejledning vil informere om det toårige forløb, der fører frem til en hf-eksamen, og om det treårige forløb, som fører frem til en studentereksamen, herunder præsentere de forskellige studieretninger og muligheder for valgfag. En stribe af skolens mange dygtige lærere vil give dig en fornemmelse af undervisningens indhold og niveau. Og du vil få et indtryk af dagligdagen på Nakskov Gymnasium og HF.

Desuden får du mulighed for i nogle timer at følge undervisningen for nogle af skolens elever, så du får et indtryk af dagligdagen på skolen.

Som et naturligt og nødvendigt led i dit brobygningsforløb får du adgang til skolens net. Her kan du fx se dit skema og følge med i skolens mange aktiviteter. Selvfølgelig deltager du også i skolens morgensamlinger, hvor elever og lærere informerer, og hvor du oplever forskellige underholdende indslag. Du deltager også i eventuelle fællestimer for hele skolen.

Du må være indstillet på at skulle forberede dig derhjemme til nogle af timerne.

I øvrigt kan du efter skoletid deltage i friformning, ekstra idræt, kor, fredagscafé m.m., hvis du har tid og lyst til at udnytte disse ekstra tilbud på skolen.

Vi glæder os til at give dig et indtryk af vort uddannelsesmiljø og hjælpe dig med at afklare valg af ungdomsuddannelse.