Oldtidskundskab og nyklassicistisk arkitektur i Nakskov

I løbet af januar og februar måned har 3b i oldtidskundskab arbejdet med antik arkitektur, forløbet afsluttes med en byvandring i Nakskov hvor eleverne identificerer nyklassicistiske bygninger – altså bygninger der er inspireret af den antikke byggestil. Selvom eleverne dagligt bevæger sig i byrummet er det en arkitektonisk oplevelse, idet de ikke tidligere har tænkt over de klassicistiske træk i bybilledet.

Selv om Nakskov er en mindre købstad betyder det ikke at man er langt væk fra de trendsættende strømninger. Således er arkitekturen i Nakskov også præget af 1800 tallets klassicisme, som kendes i stort omfang fra København, hvor datidens fremmeste nyklassicistiske arkitekter, C. F. Harsdorff og C. F. Hansen blev arkitekter på en del af de nyopførte bygninger. C.F. Hansen var blandt andet arkitekt på Domhuset og Vor Frue kirke.

I Nakskov ses klassicismens påvirkning også i bybilledet. Dette ses tydeligt på Axeltorv hvor det gamle rådhus fra 1840 blev opført i den nyklassicistiske stil. Nyklassicismen kendetegnes med sin strenge symmetri, lige linjer og de søjledekorerede indgange og prydede vinduespartier. Derudover bærer bygningerne i Søndergade og Havnegade også præg af den borgerlige klassicisme. Her har den ene af grupperne netop indfanget det gamle rådhus’s symmetri og klassicistiske træk.

Her står Fie og Radvile foran Det gamle Rådhus, hvor der ses en klar adskillelse af etagerne med et mur kordon til bygningens bel-etage. Desuden ses det at vinduespartierne i stueetagen er omkranses af pilastre, og prydes med trekantfrontoner over selve vinduerne

Efter at have identificeret og fotograferet et udvalg af den klassicistiske arkitektur i Nakskov, skal grupperne analysere bygningerne for græsk og romersk inspiration. Desuden skal de sammenligne de nyklassicistiske bygninger med antikke bygninger, som kunne have givet inspiration til denne arkitektoniske fremtoning. Og slutteligt skal de fremlægge deres resultater for resten af klassen.