Evaluering og kvalitetssikring

Indsatsområder

Pædagogiske fokusområder 2023-2025
Ledelsen har i samråd med bestyrelsen, fagfamilierne (faggrupper og beslægtede faggrupper) blandt andet ud fra input fra eleverne udpeget følgende særlige pædagogiske fokusområder for skolen, som fagfamilieformidlerne i særlig grad skal arbejde for med fagfamilierne:

 • Videreudvikling af det databaserede kvalitetsarbejde (herunder skolens samlede evalueringsstrategi)
 • Videreudvikling af skolens koncept for tilrettelæggelse og gennemførelse af GRUS & pædagogiske dage
 • Videreudvikling af skolens koncept for tilrettelæggelse, konkretisering, gennemførelse og evaluering af fagfamiliernes kvalitetstiltag.
 • Undervisningsevaluering
 • Faglig læsning

KVALITETSSIKRING

ØVRIGE EVALUERINGER

Nøgletal fra undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet har et omfattende statistisk materiale om danske gymnasieskoler. Her kan du blandt andet få grundige oplysninger om forhold som:

 • Elevtal
 • Karakterer
 • Studieretninger og fag
 • Overgang til videregående uddannelse
 • Fuldførelsesprocent
 • Trivsel

Resultaterne for de enkelte gymnasieskoler, herunder Nakskov Gymnasium og HF kan ses her via ministeriets database: Uddannelsesstatistik

Nedenfor kan du se en overbliksvisning af nøgletal for både skolens hf- og stx-afdeling i Nakskov: