Forældre

Skolen ønsker et godt og tæt samarbejde med forældrene. Vi anser det for afgørende for elevernes udbytte af deres uddannelse hos os, at forældrene er velorienterede om skolen, og at de bliver engagerede i skolens liv. Derfor gør vi meget ud af informationer til og samtaler med forældrene.

Gymnasiet har et righoldigt socialt og kulturelt liv, som man kan holde sig orienteret om på vores hjemmeside samt skolens sociale medier. Vi er glade for den store forældreopbakning ved arrangementer som det store skolebal og forårskoncerten.

Vigtige datoer i skoleåret 2021/22

7.oktober: 1g’ernes endelige valg af studieretning
13.oktober: Udtræk af fagkombination til NV-eksamen
15.oktober: Eksamen i AP (almen sprogforståelse)
27.oktober: Eksamen i NV (naturvidenskabeligt grundforløb)
1. november: Studieretningsforløbet indledes
29.januar: Gallafest

Se skolens kalender og se ferieplanen for skoleåret 2021/22

STX

Uddannelsen består af et grundforløb af 3 måneders varighed og et studieretningsforløb på 2 år og 8 måneder.  Fagenes undervisning i grundforløbet er koordineret på tværs af klasser, således at eleverne har mulighed for at skifte klasse i forbindelse med det endelige valg af studieretning. Læs mere om grundforløbet.

Forud for det endelige valg af studieretning i starten af oktober vil eleverne modtage en grundig vejledning, ligesom forældrene indbydes til en orienteringsaften. Se skolens studieretninger.

HF

HF er en 2-årig ungdomsuddannelse. Alle elever på hf får en tutor, som giver studierelateret vejledning og støtte i løbet af uddannelsen. Læs mere om hf.

Lectio

På Lectio kan eleverne se deres skema, fraværoplysninger, forsømmelser, lektier, afleveringer, karakter mv. Fra den offentlige adgang kan man som forældre se elevernes skema, kalender og meddelelser. Se Lectio

IT

Skriftlig eksamen afvikles digitalt og forudsætter, at eleverne selv medbringer computer med wi-fi adgang. 
Skolen tilbyder gratis Microsofts Office-pakke og elektroniske ordbøger. Alle nye elever informeres herom på møde i begyndelsen af skoleåret.

Mødepligt og fravær

Der er mødepligt ved alle undervisningsaktiviteter og pligt til at aflevere de skriftlige opgaver. Lærerne registrerer fravær (vel at mærke alt fravær uanset årsag) og manglende afleveringer. Eleverne angiver selv fraværårsag i Lectio. Der findes ikke lovligt fravær – lægekonsultation, tandlægebesøg, køretimer m.v. bør ligge uden for skoletiden. Se skolens studie- og ordensregler.

Sygdom

Ved længerevarende sygdom og ved særlige forhold bør skolen kontaktes. Ved sygdom under eksamen eller ved større skriftlige opgaver kræver skolen normalt en lægeerklæring.

Studievejledning

På Nakskov Gymnasium og HF har vi to studievejledere, Rikke Kølskov Sørensen (RS) og Boris Flindt-Jensen (BJ), som yder forskellige former for støtte og vejledning til vore klasser. Alle klasser har gennem hele uddannelsesforløbet en fast vejleder. Læs mere om studievejledningen.

Mentor

Skolen har endvidere en mentorordning, hvor elever kan tilknyttes en mentor, der er en lærer, som eleven ikke har. Læs mere om mentorordningen.

Lektier og læring

Lektier og læring er skemalagt obligatorisk lektieværksted. 
Læs mere om lektier og læring

Studietur

Ekskursioner og studieture er en helt naturlig del af undervisningen på Nakskov Gymnasium og Hf. Eleverne vil typisk komme på en lang studietur til udlandet. De selv skal betale for studieturen, som afhængigt af destination typisk koster omkring 3000 kr. Derudover er der en eller flere kortere ekskursioner til fx København.

Skolen opfordrer til at eleverne tager initiativ til en klassekasse, som man løbende indbetaler et mindre beløb til for at lette den økonomiske byrde i forbindelse med studieturen.

Støttemuligheder

Elever på en ungdomsuddannelse kan få rabat på transport fra bopælen til skolen. Alle, der går på en ungdomsuddannelse, kan endvidere efter ansøgning få tildelt Statens Uddannelsesstøtte (SU) kvartalet efter, at ansøgeren er fyldt 18 år. Nakskov Gymnasium og HF har derudover en Elevfond, som man kan ansøge om tilskud eller støtte. Læs mere om de forskellige støttemuligheder.

Forsikring

Skolen anbefaler, at eleverne har både en privat ulykkesforsikring og en privat rejseforsikring.

Diverse links