Indsatsområder

Indsatsområder for skoleåret 2019-20

  1. Karaktergennemsnit på hf med særligt fokus på de skriftlige fag i 1hf
  2. Forbedring af elevtrivsel
  3. Tilstedeværelsesindsats
  4. Indsats for optag af nye elever
  5. Synlighed i de lokale medier

Opfølgningsplan og indsatser

Nøgleområder for undervisningsevaluering i skoleåret 2019-2020

  1.  Klasseledelse til fremme af motivation og arbejdskultur, herunder retningsgivende læringskultur og undervisningsdifferentiering
  2. Formativ evaluering
  3. HF: Anvendelse af puljetid og professionsrettet undervisning
  4. STX: Anvendelse af SFA-tid og fællesfaglige forløb