Mission og vision

MISSION

Nakskov Gymnasium og HF har som kerneopgave at give almngymnasial undervisning til Lollands unge på et højt fagligt og pædagogisk niveau i et inspirerende og udviklende studiemiljø.

VISION

Nakskov Gymnasium og HF skal videreudvikle sig som selvstændig lokal institution, der tilbyder elever og medarbejdere en høj grad af personlig udfoldelse. Skolen skal være egnens foretrukne uddannelsessted for unge, der søger en gymnasial uddannelse. Nakskov Gymnasium og HF skal udvikle elever og kursisters potentiale til at danne grundlag for succes i deres almengymnasiale uddannelse, i deres efterfølgende uddannelse og til livet i det hele taget.

Rektor Peter J O. Rasmussen
2015