Skolens målsætninger

Det er institutionens mål

 • at sikre Lollands unge mulighed for at opnå studiekompetencer til både de korte, de mellemlange og de lange videregående uddannelser.

 • at arbejde for at skabe og sikre egnens unge et varieret uddannelsestilbud på højt niveau – Nakskov Gymnasium og Hf skal bidrage til dette ved bl.a. at udbyde både den 3 årige almene gymnasiale uddannelse (STX) og den to-årige hf-uddannelse.

 • at sikre engagerende undervisning ved:
  – at bidrage aktivt til at skabe et inspirerende studiemiljø, hvor vi lægger vægt på arbejdsglæde og medejerskab til processen, på faglighed og på kreativitet.
  – at arbejde for at den enkelte elev er engageret og udvikler sig fagligt og personligt, ligesom eleven udvikler sig som aktiv samfundsborger.

 • at sikre tryghed og trivsel ved en langsigtet personalepolitik, der bygger på tillid og understøtter personalets udvikling fagligt og personligt via bl.a. efteruddannelse.

 • at være en skole i konstant faglig og pædagogisk udvikling, der på alle niveauer tør møde fremtidens udfordringer – en skole i fremdrift!

 • at sikre velegnede, tidssvarende og vedligeholdte undervisningsfaciliteter

 • at indgå åbent og aktivt i lokalsamfundets liv og udvikling både ved egne initiativer og ved deltagelse i initiativer, hvor institutionens kompetencer i bred forstand kan være til inspiration og nytte