Rektors mundtlige beretning

Hvert år til dimissionen plejer rektor at holde en mundtlig beretning om året, der er gået. I år var dimissionen delt op i klasser, og derfor var tiden knap.

Løsningen blev derfor, at den mundtlige beretning skulle afholdes virtuelt, hvilket vel passer meget godt ind i Corona-tiden.

Videoen kan ses på Facebook via følgende link: https://www.facebook.com/watch/?v=559651074732993