SKOLEN FREM TIL JUL

Skolen frem til jul

Følgende aktiviteter gennemføres med fysisk fremmøde i morgen, fredag den 11. december:

Fællesfaglige forløb i 1g, 2g og 3g (tidspunktet kan ikke ændres).

2hf’s aktivitet i forbindelse med ks-eksamen; synopsis afleveres ved fysisk fremmøde på kontoret.

Al anden undervisning aflyses

Fra mandag den 14. december og indtil jul foregår undervisningen virtuelt.
Som udgangspunkt følges det allerede udmeldte skema.

Hf-eksamen i billedkunst gennemføres som planlagt

Hf-eksamen i musik gennemføres som planlagt

Hf-eksamen i idræt gennemføres i uge 4

Ks-eksamen gennemføres som planlagt

Alle aktiviteter vil fremgå af lectio i løbet af torsdag aften

Der kan ske ændringer som følge af krav fra myndighederne – hold øje med lectio