ORIENTERINGSMØDER FOR 1.års FORÆLDRE OG PÅRØRENDE

ORIENTERINGSMØDER FOR 1.ÅRS FORÆLDRE OG PÅRØRENDE

På skolen har vi særligt fokus på overgangen fra grundskolen til gymnasieskolen.
I den forbindelse ønsker vi at invitere forældre og pårørende til orienteringsmøder i næste uge for både STX og HF i auditoriet (indgang ved afsnit 3). Mødernes indhold er af mere informativ karakter. Her kan man blive klogere på hvilke krav og forventninger de unge mennesker møder på deres nye studiested de næste to eller tre års skolegang.

Mødet for STX: tirsdag 16.august kl.19 til senest 20.30.
Dagen efter, onsdag 17.august, er det så bkevet HF’ernes tur. Ligeledes med start kl. 19 og senest til kl. 20.30.
Tilstede vil være skolens ledelse.