Studieretningsdag i 1.G

Fredag markerede overgangen fra grundforløbet som blev afsluttet med eksamen i almen
sprogforståelse (AP) og naturvidenskabeligt grunsforløb (NV).
 
Billederne viser indtryk fra den nye 1.b-klasse som de godt næste 2,5 år går i studieretningsklassen med samfundsfag og engelsk på A-niveau. Dagen blev brugt på hygge i form af pizza og sodavand samt passende en quiz om de politiske partier i kahoot.