Tættere samarbejde med Privatskolen

Nakskov Gymnasium og HF og Privatskolen Nakskov i tættere samarbejde

 

Det har længe været et ønske for Nakskov Gymnasium og HF at indgå i et endnu tættere samarbejde med områdets grundskoler. Dette ønske bliver nu opfyldt da Nakskov Gymnasium og HF og Privatskolen Nakskov, indgår i et tættere samarbejde om især de naturvidenskabelige fag. Privatskolen Nakskov har i mange år haft fokus på talentudvikling for eksempel inden for de naturvidenskabelige fag. I den forbindelse har Privatskolen Nakskov også gerne ville benytte sig af lokalområdets Gymnasium.

Dette sker nu.

Helt konkret betyder samarbejdet, at Privatskolen kommer på besøg med deres 9.klasseselever, som vil deltage i et til to fagdage med et naturvidenskabeligt tema, hvor et par af Nakskov Gymnasium og HF’s lærere vil bidrage med undervisning og facilitering af skolens laboratorier og udstyr. Det er ønsket fra begge skolers vedkommende at styrke elevernes grundlæggende interesse og nysgerrighed for naturvidenskaben og de naturvidenskabelige fag. Første naturvidenskabelige fagdag er mandag den 14.11.2022.

På længere sigt er det hensigten at undervisere fra Nakskov Gymnasium og HF og Privatskolen Nakskov (og egnens øvrige interesserede grundskoler) skal udveksle viden og erfaringer om elevgruppen, for på den måde at styrke overgangen fra grundskole til gymnasieskole. Her påtænkes blandt andet et til to årlige dialogmøder underviserne imellem, og på sigt måske yderligere intensiveret samarbejde om at styrke elevernes overgange til de almene gymnasiale uddannelser.