Velkommen tilbage

Velkommen tilbage!
Efter mange ugers virtuel undervisning kunne vi i dag åbne dørene for 3.g-eleverne, mens det er 2.hf’ernes tur i morgen. Selv om der nu igen er undervisning på skolen, er der stadig tale om en ny måde at gå i skole på, og der skal fortsat holdes afstand. Rektor var derfor behjælpelig med at vise de 2 meters afstand, som eleverne skal holde mellem hinanden.