Årets Juleafslutning

Årets juleafslutning

Som det er tilfældet med så meget andet socialt i denne tid, så sætter coronaen sine naturlige begrænsninger på det sociale liv på skolen – og årets juleafslutning bliver heller ikke undtagelsen.

Vi fastholder succesen med julebanko – denne vil komme til at foregå online via teams, men hvor det i år er klassen som spiller sammen om en plade på tavlen.

Desuden vil der i stamklasserne blive serveret æbleskiver, og så arbejdes der i kulisserne på en overraskelse.

Så mon ikke at vi alligevel kan få en hyggelig juleafslutning igen i år?