Vores elever er glade for at gå hos os!

Vores elever er glade for at gå hos os.

Så tydeligt er resultatet af den elevtrivselsmåling, som netop er gennemført på skolen. Elevtrivselen er på trods af corona i fremgang og ligger nu på niveau med eller over landsgennemsnittet for sektoren. Eleverne værdsætter ikke mindst det sociale fællesskab og klasserelationerne på skolen. Begge dele betyder meget for elevernes trivsel – og dermed deres mulighed og motivation for læring.

Skolen har de seneste skoleår haft fokus på såkaldt formativ feedback i undervisningen. Kort fortalt vil det sige, at lærerne i endnu højere grad end før arbejder på at hjælpe eleverne med at indfri deres potentiale. Derudover har vi ændret lektieværkstedet til vores nye koncept ”lektie- og læring”, som giver eleverne mulighed for at få hjælp til lektierne midt på skoledagen. Og tilsyneladende har blandt andet disse to ændringer haft positiv virkning på elevernes vurdering af skolens læringsmiljø.

Som en lokalt forankret skole med stort fokus på faglighed og fællesskab tillader vi os at være stolte over at have elever, der selv i vanskelige tider kan holde humøret oppe, og som hver dag indgår i en konstruktiv dialog med lærerne og skolens øvrige personale om at fastholde og skabe de bedste betingelser for god undervisning.